VPIS V KOšARKARSKO DRUšTVO NOVA GORICA MLADI

S strinjanjem s pogoji poslovanja tudi:

• izjavljam, da želim postati član-ica  Košarkarskega društva Nova Gorica mladi in da sprejemam Statut Košarkarskega društva Nova Gorica mladi ter vse ostale akte društva (objavljeni na www.kdng-mladi.si/dokumenti) in sem se pripravljen-a ravnati po njih; kot starš/skrbnik soglašam, da se otrok včlani v Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi in hkrati dovoljujem obdelavo svojih vpisanih podatkov za izdajanje, vodenje in pošiljanje računov za članstvo in opravljene storitve, opominjanje neplačnikov in obveščanje o treningih, tekmovanjih ter ostalih dejavnostih društva;

• dovoljujem društvu zbiranje, obdelavo in uporabo otrokovih osebnih podatkov za potrebe delovanja društva, pri čemer je društvo dolžno ravnati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1); dovoljujem tudi javno objavljanje slikovnega, video in zvočnega materiala, ki prikazuje dejavnosti društva in vsebuje otrokove posnetke

Ime in priimek
E-pošta:
@
Datum rojstva:
Naslov (ulica in hišna št.)
Pošta (kraj bivanja)
Poštna številka
GSM (kontaktna št.)
Ime in priimek 1. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 1. starša (zakonitega zastopnika)
E-pošta 1. starša (zakonitega zastopnika)
@
Zaposlitev 1. starša
Poklic 1. starša
Ime in priimek 2. starša (zakoniti zastopnik)
GSM 2. starša
E-pošta 2. starša
@
Zaposlitev 2. starša
Poklic 2. starša
EMŠO
Davčna številka
Registracijska številka (panožne zveze)
Št. osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
Veljavnost osebnega dokumenta
Št. zdravstvene izkaznice
Št. TRR
Šola
Razred
Razrednik
Opombe
Veljavnost zdravniškega potrdila
Zdravstvene težave (Bolezni, alergije ...)
Sorodniki v klubu/društvu
Izberi osnovno šolo:
Da, strinjam se s in želim dostopati do kdng.spletni-portal.si kot registrirani uporabnik.